תעריפי נסיעה עם הפעלת מונה

בכל המוניות מותקן מחירון ממוחשב המשולב במונה. המחירון כולל את כל יעדי הנסיעה העיקריים בארץ ואת כל תוספות המחיר.
בנסיעה בינעירונית יכול נוסע לבחור בין תשלום לפי פעימות מונה או לפי תעריף מחירון ידוע מראש.
לצורך בירורים, מכיל המונה גם מידע אישי על הנהג ושעות עבודתו.

תעריפי מוניות בכל הארץ:

 

תעריף מס' 1
בסיס (זמן בשניות)

תעריף מס' 2
בסיס (זמן בשניות)

תעריף מס' 1
בסיס מרחק במטרים

תעריף מס' 2
בסיס מרחק במטרים

מחיר הסעה בש"ח

מצב התחלתי של מונה

87

38

587.14

161.42

11.1

כל פעימה עד 15 ק"מ

13

11

94.55

75.72

0.3

כל פעימה מעל 15 ק"מ

13

11

78.86

63.00

0.3

 

באזור אילת

 

 

 

 

 

מצב התחלתי של מונה

87

38

587.50

161.80

9.5

כל פעימה עד 15 ק"מ

16

13

110.74

88.60

0.3

כל פעימה מעל 15 ק"מ

16

13

88.70

70.94

0.3