מוניות גבעתיים

מוניות גבעתיים ויצמן גבעתיים
072-2238295
מוניות שביט רמת גן, גבעתיים, תל אביב
03-9150268
מוניות רמת גן רמת גן, גבעתיים, תל אביב
072-2238296